Tips på olika typer av pumpar för industrin

Går du också vilse bland alla dessa pumpar som översköljer marknaden? Det är inte så konstigt. Centrifugalpumpar, kugghjulspumpar och membranpumpar är bara några av de namn som kan flasha förbi. I industriell verksamhet är det pumparna som ofta är hjärtat i de olika fabrikerna och byggnaderna. I denna artikel ger vi dig därför en enkel överblick över olika pumpar.

Vad är egentligen en industriell pump?

Kanske är det centrifugalpump som du oftast hört talas om inom industriell verksamhet. Om du driver ett företag som kräver vätskeförflyttning, bearbetning eller hantering, kommer du helt enkelt att behöva en industriell pump och en centrifugalpump är en modell du kan använda. Utmaningen för många företagare är att välja just vilken typ av pump för jobbet eftersom det finns så många alternativ. En industripump är en mekanisk anordning som omvandlar mekanisk energi från sin motor till hydraulisk energi när den överför vätska. Denna energiöverföring gör att maskinen kan flytta vätska från en plats till en annan. Industriella pumpar består av ett inloppsrör, en motor och pumphjul och ett utlopp. Men hur de fungerar kommer att variera beroende på vilken typ av pump du använder.

Olika typer av industripumpar

1. Centrifugalpumpar

Centrifugalpumpar är den vanligaste typen av industripump som används inom de flesta industrier. Dessa pumpar flyttar vätska genom överföring av rotationsenergi från en eller flera drivna rotorer, så kallade impellers. Vätska kommer in i det roterande pumphjulet längs pumpens axel och drivs ut av centrifugalkraften mot pumpens utlopp. Denna typ av pump kan hantera vätskor som innehåller suspenderade ämnen.

2. Dränkbara pumpar

Dränkbara pumpar används främst för att flytta avloppsvatten och dagvatten, men de används även av andra industrier. Dessa pumpar är skapade för att arbeta under extrema förhållanden och är idealiska för att flytta avfall, kemikalier, gråvatten, underjordsvatten och livsmedel.

3. Skruvpumpar

En skruvpump är en typ av pump som arbetar med flera roterande skruvar inuti höljet. Med hjälp av två eller flera skruvar som roterar i motsatta riktningar skapar pumpen ett inre tryck som för vätska genom pumphuset.

4. Membranpumpar

Dessa pumpar använder pneumatiskt tryck istället för elektrisk kraft, så de är ett idealiskt alternativ när elektricitet inte är tillgänglig. Membranpumpar används för att överföra kemikalier med hög flampunkt, såsom flyktiga lösningsmedel och frätande kemikalier. Pumparna har två kammare med membran och luft överförs mellan de två med hjälp av en ventil.

5. Kugghjulspumpar

En kugghjulspump är en typ av roterande positiv dislokationspump. När kugghjulen inuti pumpen roterar tvingar de vätska genom pumpen med en process som skapar ett sug och tomrum inuti systemet. Vätskan som kommer in i pumpen får energi genom spåren i kugghjulen, som driver vätskan till utmatningsområdet. Eftersom kugghjulen roterar i en specifik riktning förhindrar detta att vätskan strömmar tillbaka.

6. Kolvpumpar

En kolvpump är en specifik typ av positiv deplacementpump som använder en kolv för att skapa sug- eller utloppstryck. En motor driver kolven bakåt och skapar ett tomrum och vakuum som drar in vätska i pumphuset. När kolven rör sig framåt, trycksätter detta kammaren, och vätskan som drogs in i pumpen kommer att tömmas.