Karolinska institutet logga

Ladda ner Karolinska Institutets logotyp | Medarbetare

Här kan du ladda ner Karolinska Institutets logotyp anpassad för digital användning och för tryck. KI:s logotyp finns anpassad för både digital användning …

Här kan du ladda ner Karolinska Institutets logotyp anpassad för digital användning och för tryck.

KI:s logotyp – Medarbetarportalen – Karolinska Institutet

KI:s logotyp | Medarbetare

Karolinska Institutets logotyp består av sigillet och texten (ordbilden). Den ska ses och användas som en enhet, med andra ord ska de två delarna användas …

Karolinska Institutets logotyp är vår signatur och kvalitetsstämpel, den ska användas i all kommunikation där KI är avsändare. Här hittar du anvisningar om hur du använder logotypen enligt vår grafiska profil.

Så använder du KI:s namn och logotyp | Medarbetare

Karolinska Institutet är ett starkt och välkänt varumärke. För att vårda och stärka varumärket finns det regler för användning av varumärkesnamnet och …

Karolinska Institutet är ett starkt och välkänt varumärke. För att vårda och stärka varumärket finns det regler för användning av varumärkesnamnet och logotypen. Reglerna är till för att det ska vara tydligt att KI är avsändare och att bilden av KI ska hänga ihop i alla delar av verksamheten.

Karolinska Institutet’s logo | Medarbetare – Staff Portal

Karolinska Institutet’s logo | Medarbetare

The Karolinska Institutet logo is the university’s signature and quality stamp and is to be used in all communication from KI.

The Karolinska Institutet logo is the university’s signature and quality stamp and is to be used in all communication from KI. Learn more and find instructions on how to use the logo according to Karolinska Institutet’s visual identity and graphic profile.

Logga in i Canvas/Log in to Canvas – Karolinska Institutet

Logga in i Canvas/Log in to Canvas | Karolinska Institutet Utbildning

Innan du loggar in i Canvas – säkerställ att du är medveten om Karolinska Institutets riktlinjer gällande informationssäkerhet. Before you login to Canvas …

Här kan du logga in i Canvas.

Download Karolinska Institutet’s logo | Medarbetare – Staff Portal

Download Karolinska Institutet’s logo | Medarbetare

Download Karolinska Institutet’s logotype, optimised for both digital channels and for print. All logotypes are available in plum and white.

Download Karolinska Institutet’s logotype, optimised for both digital channels and for print. All logotypes are available in plum and white. Primarily use the landscape logo. As a rule, black logo can be used in printing when colour is not available.

Karolinska Institutets sigill

Karolinska Institutets sigill | Karolinska Institutet

Karolinska Institutet har ända från sina första verksamhetsår använt sigillet med ormskålen, äskulapstaven och tuppen. Under årens lopp har sigillet gradvis …

Karolinska Institutet har ända från sina första verksamhetsår använt sigillet med ormskålen, äskulapstaven och tuppen. Under årens lopp har sigillet gradvis förändrats för att passa tidens förutsättningar, men alltid med bibehållen karaktär.

Färger i KI:s grafiska profil | Medarbetare

Plommon används främst i logotypen och infografik/illustrationer, dock aldrig som bakgrundsfärg (i nyproduktioner). Ljusorange och ljusblå används primärt, …

Från och med den 20 oktober utökas Karolinska Institutets färgpalett som har sin utgångspunkt i plommonfärgen, en av KI:s främsta identitetsbärare. Den nya färgpaletten är framtagen för att skapa dynamik och ett modernt uttryck, samt bidrar till att KI har ett visuellt uttryck som hänger ihop. Färgerna uppfyller tillgänglighetskraven vad gäller kontrast och läsbarhet.

Varumärkesplattform och grafisk profil – Medarbetarportalen

Varumärkesplattform och grafisk profil | Medarbetare

Logotyp. Karolinska Institutets logotyp är vår signatur och kvalitetsstämpel och ska användas i all kommunikation där KI är avsändare. Här hittar du anvisningar …

Du, liksom alla studenter och medarbetare, är ansvarig för att vårda och utveckla det gemensamma varumärket Karolinska Institutet. Det gör du bland annat genom att använda vår logotyp, teckensnitt, färger och bilder på ett konsekvent sätt. Detta stärker KI:s varumärke, samtidigt som du skapar igenkänning och tydlighet i din kommunikation.

Keywords: karolinska institutet logga