Aktivera facebook-konto igen

Återaktivera ditt Facebook-konto

Återaktivera ditt Facebook-konto | Facebook hjälpcenter

Du kan återaktivera ditt Facebook-konto när du vill genom att logga in på Facebook igen eller genom att använda ditt Facebook-konto för att logga in någon …

Om du har inaktiverat ditt Facebook-konto kan du återaktivera det när du vill genom att logga in.

Hjälpcenter – Återaktivera en Facebook-sida

Återaktivera en Facebook-sida | Facebook hjälpcenter

1. Logga in på Facebook från en dator för att återaktivera kontot. · 2. I din huvudprofil klickar du på eller på profilbilden uppe till höger i Facebook. · 3.

Om du vill återaktivera dina Facebook-sidor måste du först återaktivera ditt Facebook-konto.

Inaktivera ditt Facebook-konto tillfälligt

Inaktivera ditt Facebook-konto tillfälligt | Facebook hjälpcenter

Återaktivera ditt konto: Om du vill börja använda Facebook igen efter du har inaktiverat ditt konto, kan du när som helst återaktivera Facebook-kontot …

Du kan inaktivera ditt Facebook-konto tillfälligt och komma tillbaka när du vill.

Varför har mitt personliga Facebook-konto inaktiverats?

Mitt personliga Facebook-konto är inaktiverat. | Facebook hjälpcenter

Tänk på att vi i vissa fall kanske inte utfärdar en varning innan vi inaktiverar ditt konto. Vi kan inte heller återställa konton som har inaktiverats på grunda …

Om ditt Facebook-konto har blivit inaktiverat visas inaktiveringsmeddelandet när du försöker logga in.

Inaktivera eller ta bort ditt konto | Facebook hjälpcenter

Du kan inte återaktivera ditt konto. · Din profil, dina foton, dina inlägg, dina videoklipp och allt annat som du har lagt till tas bort permanent. · Du kan inte …

Återställa ett gammalt Facebook-konto som du inte kan logga …

Återställa ett gammalt Facebook-konto som du inte kan logga in på | Facebook hjälpcenter

Tryck på och ange profilens namn. … Tryck på namnet på profilen du försöker anmäla. … Tryck på och sedan på Anmäl. … Tryck påNågot annat. … Tryck på Återställ …

Ta reda på hur du återställer ett gammalt Facebook-konto som du inte kan logga in på.

Återställa ditt Facebook-konto om du inte kan logga in

Återställa ditt Facebook-konto om du inte kan logga in | Facebook hjälpcenter

Gå till sidan Hitta ditt konto på facebook.com/login/identify och följ anvisningarna. Använd en dator eller mobiltelefon som du har använt tidigare för att …

Om du har problem med att logga in på ditt konto kan du läsa de här tipsen och kända inloggningsproblemen.

Inaktiverade konton | Facebook hjälpcenter

Vi inaktiverar Facebook-konton som kanske inte följer Facebooks … På så vis kan din vän logga in och öppna kontot igen när de känner sig bättre.

Inaktivera och ta bort ditt konto | Facebook hjälpcenter

Om du vill börja använda Facebook igen efter du har inaktiverat ditt konto, kan du när som helst återaktivera Facebook-kontot genom att logga in på Facebook …

Vad är skillnaden mellan att inaktivera och att ta bort mitt konto?

Vad är skillnaden mellan att inaktivera och att ta bort mitt konto? | Facebook hjälpcenter

Du kan återaktivera när du vill. · Andra kan inte se din tidslinje eller söka efter dig. · Viss information kan förbli synlig för andra (till exempel meddelanden …

Du kan inaktivera kontot av flera tillfälliga skäl.

Keywords: aktivera facebook-konto igen, aktivera facebook konto igen